Wachtlijstbemiddeling: 5 weken eerder naar de specialist

Wie iets mankeert wil geholpen worden. En het liefst direct. Lang wachten is vervelend en vaak onnodig. “Wachtlijstbemiddeling biedt de sleutel tot succes.”, aldus Bas van Twillert, directeur van Heilbron.

Wachtlijstbemiddeling bespaart gemiddeld 5 weken
“Van wachten wordt niemand beter.”, stelt Bas van Twillert. En daarom bemiddelen wij met zorgverleners over de wachttijden voor patiënten. In bijna 80 procent van onze bemiddelingen lukt het om iemand eerder te laten behandelen. Het afgelopen jaar leverde dat door bemiddeling vanuit ons een vermindering op van 1.500 ’wachtdagen’. Patiënten worden gemiddeld 5 weken eerder geholpen dan zonder wachtlijstbemiddeling. Wachtlijstbemiddeling verzacht dus de pijn voor de patiënt. En ook voor de werkgever, want als het een werknemer betreft, is deze weer eerder beschikbaar.

Vasthoudendheid zorgt voor vlotte behandeling
De patiënt kan toch zelf ook zorgen voor een verkorte wachttijd? “De praktijk leert dat wachtlijstbemiddeling weerbarstiger is dan vaak wordt gedacht. Onze bemiddelaars zijn vasthoudend en kennen de zorgwereld erg goed.”, zo antwoordt Bas van Twillert. Daarmee bereiken ze een zo vlot mogelijke behandeling voor de patiënt. “Ik nodig u uit om de proef op de som te nemen en ons te bellen, want in acht van de tien gevallen levert de inzet van onze specialisten resultaat op.”

Wachtlijstbemiddeling in de praktijk
Mevrouw Vermeulen was door de huisarts in mei verwezen voor een revalidatietraject in verband met reuma. Door een onjuiste verwijzing in augustus kon ze pas weer in februari terecht. Uiteindelijk kon mevrouw Vermeulen dankzij de inspanningen van onze adviseur begin november al terecht. Uiteindelijk meer dan twee maanden eerder dan oorspronkelijk gepland.

De heer Faas moest voor een oogonderzoek naar een specialist, omdat hij verminderd zicht had in een van zijn ogen. De huisarts verwees hem naar een specialist van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Meneer liep hier tegen 3 maanden wachttijd aan voor een intake. Via zijn werkgever hebben wij verzoek tot hulp ontvangen. Na een belronde onder een aantal gecontracteerde zorgverleners bleek dat hij binnen een straal van 25 kilometer vanaf zijn woonadres bij een andere zorgverlener 4 weken eerder terecht kon voor het eerste consult.

Meer weten?
Wachtlijstbemiddeling geeft u duidelijkheid en zorgt ervoor dat u weer rustig kunt slapen. Wilt u uw wachttijd verkorten of meer weten over onze wachtlijstbemiddeling? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs of stuur een e-mail naar zorg@heilbron.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie