Vooruitblik Prinsjesdag: zorgpremie stijgt opnieuw

Met nog een kleine week te gaan tot Prinsjesdag melden bronnen rondom het kabinet dat de basispremie voor de zorgverzekeringen komend jaar flink omhoog gaat. Wij leggen u uit waar deze stijging vandaan komt en laten u in een korte animatievideo zien wat het verschil is tussen eigen risico en de eigen bijdrage.

Voor 2019 gaat het kabinet uit van een jaarlijkse premie van 1432 euro, een stijging van 124 euro (iets meer dan 10 euro per maand) ten opzichte van dit jaar. Dit is echter een richtlijn voor zorgverzekeraars die in november zelf hun tarieven bepalen. Vorig jaar steeg de premie met slechts 1,50 euro per maand. De redenen die genoemd worden voor de stijging van de zorgpremie:

Stijging van de lonen en prijzen in de zorg.
De premie voor 2018 is vorig jaar te hoog berekend en dus ook de bijdrage voor gepensioneerden, ondernemers en werkgevers. Door de zorgpremie komend jaar te verhogen wordt dit rechtgetrokken.
Groei van de zorgkosten. Mede door vergrijzing en nieuwe en/of betere hulpmiddelen en medicijnen die in het zorgpakket zitten.
De financiering van de wijkverpleging is sinds 2015 mondjesmaat overgeheveld naar de zorgverzekering. Dat wordt komend jaar voelbaar in de premie.
Omdat vorig jaar het verplichte eigen risico is vastgezet op 385 euro heeft dat tot gevolg dat de premie stijgt.

Hoe zit dat nu met het eigen risico en eigen bijdrage? Wij leggen het aan u uit in een korte animatievideo.

Zorgtoeslag
Heeft u een minimum inkomen? Voor u verandert er niet veel, omdat naar verwachting ook uw zorgtoeslag stijgt. Als u een eenpersoonshuishouden heeft, wordt dit naar verwachting maximaal 92 euro, voor meerpersoonshuishoudens maximaal 277 euro. De meerpersoonshuishoudens met een maximale zorgtoeslag gaan er op vooruit.

Tijdens Prinsjesdag, dinsdag 18 september, brengt het kabinet de plannen defintief naar buiten. Op onze website leest u vervolgens de belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekeringen in 2019.

Advies
Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de zorgverzekeringen? Neem dan contact op met een van onze zorgspecialisten via 0182 – 30 44 88 of stuur uw vraag naar zorg@heilbron.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie