NvM Image
Home » Eigen risico zorgverzekering

Eigen risico zorgverzekering

Na de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel in 2006 gold voor het eigen risico eerst een no-claimregeling. Gebruikte u geen of minder zorg waarvoor het eigen risico werd berekend? Dan kreeg u dit bedrag in het begin van het volgende jaar terug.

Nieuwe regeling eigen risico

Per 1 januari 2008 geldt een nieuwe regeling voor het eigen risico. In 2012 was het verplichte, door de overheid wettelijk vastgestelde eigen risico € 220 per jaar. Voor 2013 is dit verhoogd naar € 350. Deze verhoging komt mede door de fors gestegen zorgkosten in de afgelopen decennia. Met het eigen risico wil de overheid ons bewust maken van de kosten van zorg en de hogere zorgkosten compenseren via degene die er gebruik van maakt. Om kort te gaan: heeft u veel zorg nodig, dan betaalt u waarschijnlijk jaarlijks uw volledige eigen risico. Hoeft u (bijna) nooit gebruik te maken van zorg, dan houdt u het bedrag aan eigen risico (grotendeels) op zak.

Compensatieregelingen

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering. Daarnaast kunt u bij veel zorgverzekeraars kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico, als u bijvoorbeeld (bijna) nooit zorg nodig heeft. Hierdoor krijgt u korting op uw maandelijkse zorgpremie.

Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag. Omdat het eigen risico de afgelopen jaren is gestegen, is de zorgtoeslag ook hoger. Mensen met een inkomen boven het wettelijk minimumloon krijgen minder zorgtoeslag.

Daarnaast geldt een compensatieregeling voor het eigen risico voor bepaalde groepen chronisch zieken met hoge zorgkosten. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) staat hierover meer informatie. U krijgt overigens automatisch bericht van het CAK als u recht heeft op de compensatieregeling.Als u recht heeft op deze regeling, krijgt u overigens automatisch bericht van het CAK.

Zorg waarvoor géén eigen risico geldt

U betaalt het eigen risico uitsluitend over zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Alle zorg die u uit de aanvullende (tandarts)verzekering krijgt vergoed, is vrijgesteld van het eigen risico.

Vanuit de basisverzekering betaalt u voor de volgende zorg geen eigen risico:

  • Bezoek aan de huisarts (let op: voor o.a. medicijnen die u van de huisarts krijgt voorgeschreven, kan wél eigen risico gelden!)
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Nationale bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld naar borst- en darmkanker
  • De griepprik, als u behoort tot een risicogroep.
  • Zorg die uit uw aanvullende verzekering wordt vergoed

Toekomst

Het huidige kabinet is momenteel bezig met plannen voor het inkomensafhankelijk maken van het eigen risico in 2015. Dit zou betekenen dat we eigen risico betalen naar draagkracht: mensen met een hoger inkomen betalen meer dan mensen met een minimum inkomen.

Dit is echter voorgenomen beleid; de uiteindelijke invoer hangt af vna de goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer en publicatie in het Staatsblad.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening