Pr Image
Home » Basisverzekering

Basisverzekering

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Ook geldt deze verplichting voor iedereen die in het buitenland woont, maar in Nederland werkt. Dit onderdeel van de zorgverzekering is het minimum voor elke verzekerde. Daarnaast is de zorgverzekering uit te breiden met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Voor deze uitbreidingen geldt geen verzekeringsplicht.

Basisverzekering vergelijken via Kiesgoed.nl

De Rijksoverheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. De ervaring leert dat deze inhoud jaarlijks verandert. Inhoudelijk verschilt de basisverzekering per verzekeraar nauwelijks. Deze verschillen zijn – net als de verschillen in premies – eenvoudig naast elkaar te zetten in onze zorgvergelijker.

Dekking basisverzekering

De dekking van de basisverzekering omvat alle medisch noodzakelijke zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld spoedopnames in het ziekenhuis en kosten voor de huisarts of apotheker. Voordat je gebruik kunt maken van een vergoeding, is het verstandig vooraf te controleren of dit wel gedekt is in de afgesloten zorgverzekering. Wanneer de gewenste zorg bijvoorbeeld niet gedekt is in de basisverzekering, is het mogelijk dat er vanuit een aanvullend pakket dekking is. Je kunt hiervoor altijd contact opnemen met de helpdesk van Kiesgoed.nl.

Natura en restitutie

De basisverzekering biedt twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Met een naturapolis mag je enkel gebruik maken van door jouw zorgverzekeraar gecontracteerde zorg. Bij een restitutiepolis mag je in veel gevallen zelf een zorgverlener kiezen. Bij de naturavariant worden de rekeningen rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar gestuurd, bij de restitutievariant ontvang je de rekeningen zelf.

Acceptatieplicht basisverzekering

Een zorgverzekeraar mag niemand weigeren voor de basisverzekering. Er mag daardoor geen onderscheid gemaakt worden tussen groepen die weinig en veel kosten maken. Zo betalen chronisch zieken en ouderen dezelfde premie voor de basisverzekering als minder risicovolle groepen verzekerden.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van SUCSEZ B.V. | disclaimer | dienstverlening