PR Image
Home » Basispakket Zorgverzekering

Basispakket Zorgverzekering

De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont, maar in Nederland werkt. Het basispakket zorgverzekering is het minimum dat elke verzekerde dient af te sluiten. Verder is de zorgverzekering uit te breiden met verschillende aanvullende verzekeringen. Hierin heeft de verzekerde vrije keuze en hiervoor geldt dan ook geen verzekeringsplicht.

Dekking basispakket zorgverzekering

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen tegen een vaste premie voor een basisverzekering te accepteren. De dekking van het basispakket zorgverzekering omvat alle medisch noodzakelijke zorg, zoals opname in het ziekenhuis bij spoed en bijvoorbeeld kosten voor de huisarts of apotheker.

Checken behandelingen

Voordat men gebruik wil maken van bepaalde vergoedingen is het verstandig om te checken of dit wel gedekt is in het zorgverzekeringspakket. Wanneer de gewenste zorg bijvoorbeeld niet gedekt is vanuit de basisverzekering is het mogelijk dat dit vanuit een eventueel afgesloten aanvullend pakket vergoed kan worden.

Er zijn twee soorten in het basispakket zorgverzeekring: de naturapolis en de restitutiepolis. Naast de basisverzekering kan men een aanvullende verzekering afsluiten waarmee men zich verzekert tegen kosten van zorg. Hieronder kunnen bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts vallen.

Acceptatieplicht basisverzekering

Zorgverzekeraars mogen klanten niet weigeren voor de basisverzekering. Ook mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen groepen die veel en weinig kosten maken. Zo betalen ook chronisch zieken of ouderen dezelfde premie voor de basisverzekering als andere minder risicovolle groepen verzekerden.

De overheid compenseert de risico’s die zorgverzekeraars op zich nemen. Dit heet risicoverevening. Het bedrag aan risicoverevening dat een verzekeraar ontvang wordt berekend door het College van Zorgverzekeringen.

Vanuit de overheid wordt getracht om de zorginkoop efficiënter en doelmatiger te laten verlopen. Sinds 2013 is dit een aandachtspunt rondom de zorgverzekering. Het basispakket zorgverzekering blijft daarmee beter betaalbaar.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening