Home » Veelgestelde vragen » Afsluiten, opzeggen en overstappen » Hoe kan ik wisselen van zorgverzekeraar?

Hoe kan ik wisselen van zorgverzekeraar?


Je kunt aan het einde van elk jaar een andere basisverzekering voor ziektekosten kiezen. Wanneer je kunt wisselen van jouw aanvullende zorgverzekering, hangt af van de polisvoorwaarden. Dat is niet gebonden aan een vaste, jaarlijkse termijn.

Een basisverzekering moet je vóór 1 januari opzeggen, dus uiterlijk op 31 december. Als je een nieuwe verzekering hebt uitgekozen, moet je deze voor 1 februari afsluiten. Met terugwerkende kracht is de ingangsdatum van jouw verzekering
1 januari. Je bent dan dus vanaf 1 januari verzekerd bij jouw nieuwe verzekeraar.

Sommige zorgverzekeraars bieden een overstapservice aan. Ze zeggen jouw huidige polis op als je uiterlijk 31 december een nieuwe polis afsluit.

Er zijn echter ook nog andere situaties denkbaar waardoor je van zorgverzekering kunt wisselen:

  • Je hebt de leeftijd van 18 jaar bereikt
  • Er heeft een tussentijdse aanpassing van de polisvoorwaarden plaats gevonden
  • Je komt uit het buitenland en bent verplicht zich te verzekeren
  • Beëindiging collectief contract die met toestemming van verzekeraar tussentijds beëindigd kan worden
  • In verband met een echtscheiding
  • Je hebt momenteel geen verzekering
  • Jouw militaire dienst is beëindigd

Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening